top of page

סוגי קרינה המקיפים אותנו ומקורותיהם

// קרינה ממערכות חשמל ELF //

 • קרינה מקווי החשמל, שנאי חשמל, ארונות חשמל

 •  קרינה ממערכות חשמל ביתיות, לוחות חשמל, כיריים חשמליים, מזגנים וחימום תת-ריצפתי.

 •  קרינה ממערכות חשמל במערכות החינוך, משרדים ומפעלים .

// קרינת מערכות שידור RF //

 • קרינה מאנטנות סלולריות

 • קרינה ממכשירי מיקרוגל ביתיים

 • קרינה מרשתות אלחוטיות WiFi

 •  קרינה ממערכות תקשורת פרטיות / ממשלתיות 
  (רדיו, טלוויזיה, צבא, משטרה, מכ"מ וכו')

סוגי קרינה

כיצד תבחרו בודק קרינה ?

 • ניסיון מוכח
  חשוב לוודא כי הבודק בעל ניסיון מעשי ומחזיק בהכשרות הנדרשות. יש לאמת שבודק הקרינה מוסמך ובעל רישיון בתוקף לבדיקות מטעם המשרד להגנת הסביבה לבדיקה בתחום הנדרש.
 • הליך עבודה תקין
  שיחה מקדימה למיקוד צרכי הלקוח ביצוע בדיקות שסוכמו הפקת דו"ח בהתאם לממצאים הצעות להתמודדות במידה ונמצאו ערכים חורגים מהנורמה
 • מיכשור
  יש לאמת שבודק הקרינה מחזיק מכשירים תקינים ומכוילים ע"י מעבדות כיול מוסמכות בתחום הנדרש.
 • אמינות
  הבודק חייב להיות בעל אמינות גבוהה ללא משוא פנים וניסיון "להחמיר" או "להקטין" את הממצאים.
 • מענה
  הבודק חייב להיות בעל יכולת למתן מענה בזמן סביר, ככל ונמצאו ערכי קרינה החורגים מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
כיצד בוחרים בודק קרינה

פתרונות לבעיות קרינה

ייעוץ לפתרונות מיגון "פסיביים ו"אקטיביים" 

א. הרחקת מיקומים של שולחנות ומיטות ממקורות הקרינה בבתים פרטיים.
ב. שינויי מיקומים של שולחנות עבודה במפעלים.
ג. הקמת לוחות מיגון וחוצצים למקורות קרינה במפעלים.
ד. שיתוף פעולה עם חברת החשמל והמשרד להגנת הסביבה לפתרונות מערכתיים לקווי חשמל "בעייתיים"
(הרחקת קווים, החלפת רשתות מ"נ מכבלים בודדים לתא"מ, שיכול פזות ושינוי איפוסים כפולים בקווי מתח נמוך.)

 

פתרונות לבעיות קרינה
חיליק פורשט
חיליק פורשט בודק קרינה מוסמך

מדידות ספקטרליות ואיתור תדרים

לרשותנו ציוד מדידה ייחודי הכולל נתחי ספקטרום, אנטנות מדידה לכל תחומי התדרים, סקופ דיגיטלי ומדי הספק .
באמצעות הציוד הנ"ל ניתן למפות, לאתר תדרי משדרים ועוצמתם, כולל גילוי פיזי של מיקום המשדר.

הבדיקת משלבות ציוד מדידה כגון, מד הספק, נתח ספקטרום ואנטנות.

צור קשר
bottom of page